Jogi nyilatkozat

Ezen internetes oldalhoz való hozzáféréssel és az oldal megtekintésével felhasználóink korlátozás nélkül tudomásul veszik a következő feltételeket:

Ezen weboldal teljes tartalma a JNTL Consumer Health (Hungary) Kft. tulajdona és világszerte szerzői jogi törvények védelmét élvezi. Tartalmat letölteni csak személyes és nem üzleti célra lehet, a tartalom módosítása és sokszorosítása tilos. Egyébként az itt található tartalmat tilos bármilyen más módon lemásolni vagy egyéb célra felhasználni.

Ezen weboldal tulajdonosa minden ésszerűen elvárhatót megtesz azért, hogy az oldalon hatályos és pontos információkat helyezzen el, de nem vállal felelősséget vagy garanciát a közzétett információk pontosságáért, aktualitásáért vagy teljességéért. Az oldal tulajdonosát nem terheli felelősség semmiféle olyan kárért, amely felhasználóinak az oldal hozzáférésből vagy a hozzáférés sikertelenségéből eredhet, illetve abból, hogy felhasználói az oldalon közölt információkra támaszkodtak. Ezen oldal magyarországi felhasználók számára készült.

Az oldal tartalmazhat linkeket vagy utalásokat más oldalakra, de tulajdonosa nem felelős más oldalak tartalmáért és nem vállal felelősséget ilyen tartalmakból eredő károkért. Bármely más oldalhoz kapcsolódó link csupán a weboldal felhasználóinak kényelmét szolgálja.

Ezen internetes oldalon található védjegyek, szolgáltatások jelei, kereskedelmi nevek, emblémák és termékek védelmet élveznek Magyarországon és más országokban is. Ezek bármilyen felhasználása tilos az oldal tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve ha az a vállalat termékeinek vagy szolgáltatásainak azonosítását szolgálja.

Bármilyen, ezen weboldalhoz kapcsolódó elektronikus kommunikációban a személyes adatok kezelése tekintetében az oldal Adatvédelmi Irányelvei az irányadók.

Ezen oldal tulajdonosa – a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben – bármilyen célra kizárólagosan és szabadon az adott szellemi alkotás (amennyiben a kommunikáció annak minősül) oltalmának teljes időtartama alatt felhasználhatja, többszörözheti (ideértve a kép- vagy hangfelvételen történő rögzítést, illetve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást), terjesztheti, importálhatja, nyilvánosságra hozhatja, átdolgozhatja, közvetítheti vagy továbbközvetítheti az ilyen kommunikációban található minden egyéb információt, területi korlátozás nélkül, beleértve az abban felfedett bármilyen ötletet, elképzelést, módszert, technikát vagy szaktudást. Ilyen célok lehetnek a harmadik féllel való közlés, és/vagy fejlesztés, gyártás és/vagy áruk és szolgáltatások marketingje. A fentiekkel kapcsolatos díjazásról a felhasználó a weboldal használatával kifejezetten lemond. A weboldalhoz kapcsolódó elektronikus kommunikációk (ideértve a jelen jogi tudnivalókat is) írásbeli kommunikációnak tekintendők.

Ezen weboldalra vagy egyébként ezen oldal tulajdonosa számára bármilyen üzenetet küldő felelős a közölt információért, beleértve annak valóságát és pontosságát.

Ezen internetes oldal tartalma magyarországi látogatói számára készült. A JNTL Consumer Health (Hungary) Kft. bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül szabadon változtathat az oldalon. A jelen oldal felhasználására a magyar jog az irányadó.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
;